Rynek Surowce


Handluj surowcami z ufnością

Spekuluj metalami, energią i towarami

Co to są surowce?

Surowce są kluczowym atutem naszej gospodarki światowej, a handel surowcami jest jedną z najstarszych form handlu na świecie. Najpopularniejsze surowce to ropa Brent, złoto i inne metale szlachetne.

Towary będące przedmiotem handlu dzielą się na trzy grupy: źródła energii, metale i produkty rolne.

Co to jest handel surowcami?

Handel surowcami to kupno i sprzedaż określonej liczby podobnych lub prawie podonych aktywów. Ruchy cen surowców zwykle postrzegane są jako wskaźnik ogólnego stanu przemysłu, który je produkuje / konsumuje.

Handel surowcami jest odpowiedni dla tych, którzy wolą analizować globalną podaż i popyt oraz ich wpływ na ceny surowców w odpowiedzi na wydarzenia gospodarcze i polityczne.

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.