Rynek Forex


forex

Handel na rynku Forex to najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu

Uzyskaj dostęp do największego na świecie rynku i spekuluj na wahaniach kursów walut.

Co to jest Forex?

Światowy rynek walutowy należy do najszybciej rozwijających się. Wysoka płynność i możliwość handlu za pomocą dźwignii finansowej zwiększyły popularność tego rynku.

Handel na rynku Forex to jednoczesny zakup jednej waluty i sprzedaż innej. Waluty są sprzedawane w parach. Istnieje waluta bazowa i waluta kwotowana. Przykładem takiej transakcji może być transakcja kupna EUR / USD, czyli kupno EUR i sprzedaż USD.


Pary walutowe, co to jest?

Forex jest zawsze przedmiotem obrotu w parach walutowych, takich jak EUR / USD. Pierwsza waluta (euro) nazywana jest „walutą bazową”. Druga waluta (dolar amerykański) nazywana jest „walutą kwotowaną”. Sposób wyświetlania walut pokazuje, ile jednostek waluty przeciwnej można kupić za jedną jednostkę waluty bazowej, czyli innymi słowy, ile dolarów amerykańskich można kupić za jedno euro. Pary walutowe dzielą się na 3 główne typy.


Najważniejsze waluty

Większość najważniejszych par walutowych zawiera dolara amerykańskiego jako walutę bazową lub przeciwną, a te są najbardziej popularne. Zwykle obejmują EUR/USD, GBP/USD i USD/CAD.

Podrzędne waluty

Pary walutowe niezawierające dolara amerykańskiego nazywane są podrzędnymi parami walutowymi. Główne pary walutowe to USD, EUR, JPY, CHF, GBP.

Egzotyczne waluty

Nowe lub egzotyczne pary walutowe składające się z waluty bazowej połączonej z gospodarką wschodzącą lub małą, ale solidną(USD/NOK, USD/HKD i EUR/CZK).


Jak handlować na rynku Forex?

W każdej transakcji kupujący daje coś sprzedawcy i odwrotnie. Podczas handlu na rynku Forex kupujący przekazuje pieniądze sprzedającemu, a sprzedawca daje kupującemu pieniądze w innej walucie. Tak więc każda transakcja na rynku Forex odbywa się w formie spekulacji na parze walutowej.

Dzięki dokładnej analizie handlowcy mogą przewidzieć potencjalny kierunek ruchu ceny waluty i spróbować zarobić na wahaniu cen.

Kiedy handlować na rynku Forex?

Nie ma scentralizowanej giełdy do handlu na rynku Forex. W ten sposób handlowcy mają dostęp do rynku Forex 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.