Rynek Indeksy


Handluj indeksami za pomocą ABSystem.

To łatwy sposób na dodanie akcji wiodących firm światowych do swojego portfela handlowego


Co to jest indeks?

Indeks to zbiór akcji reprezentujących określoną branżę lub sektor rynku. Innymi słowy, indeks jest sposobem pomiaru wyników określonego sektora lub grupy przedsiębiorstw.

Na przykład Dow Jones Industrial Average (zwany Dow Jones) to indeks giełdowy, który reprezentuje łączną wartość 30 największych amerykańskich firm państwowych. Na całym świecie istnieje niezliczona liczba indeksów giełdowych, z których każdy mierzy inny aspekt rynków globalnych i lokalnych.

Obliczona wartość indeksu giełdowego jest wykorzystywana przez inwestorów jako wskaźnik bieżącej wartości ich akcji składowych. Inwestorzy często oceniają, czy rynek miał dobry, czy zły dzień na podstawie tego, czy indeks wzrósł, czy spadł.

indices

Jaki jest zysk z handlu indeksami?

Indeksy giełdowe zapewniają dokładny i niezawodny sposób oceny ogólnej pozycji rynkowej. Indeksy mogą również służyć jako punkty odniesienia dla poszczególnych portfeli akcji w celu dokładniejszego handlu.

Indeksy mogą zapewniać dostęp do całego sektora narodowego. Handlowcy nie muszą przeprowadzać dokładnej analizy poszczególnych firm. Indeksy zmniejszają również ryzyko że wyniki jednej firmy wpłyną na cały portfel.

Ruch cen indeksów jest płynniejszy, ponieważ dynamika poszczególnych akcji nie może prowadzić do nagłego wzrostu wahan na rynkach walutowych. Ale ta zmienność cen jest wystarczająca, aby handlowiec mógł wybierać spośród różnych możliwości handlowych.

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.